Jäsenedut

Insinööriliiton jäsenenä olet oikeutettu moniin jäsenetuihin.

Insinööriliiton opiskelijajäsenenä olet oikeutettu lähes samoihin jäsenetuihin kuin valmistuneetkin Insinööriliiton jäsenet. Mikäli jokin jäsenetu ei kuulu opiskelijajäsenelle, on siitä mainittu ko. jäsenedun kohdalla.

Opiskelijajäsenenä saat mm. seuraavat etuudet:

 • Urapalvelut
  • Insinööriliiton urapalvelut auttavat työnhakuun, oman uran suunnitteluun ja koulutusvaihtoehtojen pohdintoihin liittyvissä kysymyksissä. Ura-asiantuntijoiden apu kannattaa hyödyntää kaikissa uran eri vaiheissa.
 • Työttömyyskassa
  • Voit liittyä KOKO-kassaan jo opiskeluaikana, työsuhteen voimassa ollessa. Ansiopäivärahan saamiseksi, sinun tulee täyttää kassan työssäoloehto. Voit täyttää työssäoloehdon jo opiskeluaikana, sillä tavallinen 28 kuukauden tarkastelujakso voidaan pidentää enintään 7 vuoteen hyväksyttävästä syystä (päätoiminen opiskelija). Tarkastelujakson aikana sinun tulee olla työssä 26 kalenteriviikkoa. Työ voidaan ottaa huomioon, jos:
   • työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa
   • työtä tehdään työsuhteessa
   • työ on vakuutuksenalaista (palkasta maksetaan verot, työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut)
   • kokoaikatyön palkka on vähintään TES:n mukainen tai 1 236 € (v. 2020)
   • Lue lisää KOKO -kassan jäsenyydestä
 • Palkkasuositukset
  • Jäsenet saavat liitosta asiantuntevaa apua myös palkka-asioissa. Vuosittain tehtävällä työmarkkinatutkimuksella seurataan ammattikunnan palkkakehitystä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan palkkataulukkoina Insinööri -lehdessä, sekä jäsensivuilla internetissä. Liitosta saa tietoja myös insinöörien palkkatasosta ulkomailla ja paikallisesti.
 • Insinööri -lehti
  • Jäsenetuna postiluukustasi tipahtaa Insinööriliiton oma Insinööri-jäsenlehti kuusi kertaa vuodessa.
 • Vakuutukset
  • Insinööriliiton jäsenyys sisältää kattavan vakuutuspaketin sekä työelämään että vapaalle. Vakuutussopimus on tehty Vakuutusyhtiö Turvan kanssa. Lue lisää vakuutuksista
 • Member+ -jäsenedut