Työharjoittelu

Insinöörin ura ei ala sinä päivänä, kun saat ammattikorkeakoulusta tutkintotodistuksesi käteen. Oman uran rakentaminen alkaa, kun aloittaa opinnot. Oletkin jo hyvää vauhtia kasvamassa asiantuntijaksi ja osaajaksi.

Insinööriliiton valmistuneille insinööreille tekemät tutkimukset osoittavat selvästi, että opiskeluaikaisella työnteolla on suuri vaikutus valmistumisen jälkeisen työuraan. Mitä enemmän on jo opiskeluvaiheessa tehnyt koulutusalaa vastaavia töitä ja mitä vaativampiin tehtäviin päässyt, sitä nopeammin valmistunut insinööri sijoittuu koulutusta vastaaviin töihin.

Työskentely on tärkeää sekä opintojen että tulevan työuran kannalta. Työelämätaitoja ei opita koulun penkillä vaan työpaikoilla. Lisäksi töissä voi luoda tärkeitä verkostoja, joiden avulla työpaikka voi tulevaisuudessa löytyä helpommin.

Kasvaakseen asiantuntijaksi insinööriopiskelija tarvitsee monipuolista työkokemusta. Hyvä työura on nousujohteinen eli uralla on monen eri tason työtehtäviä omalta koulutusalalta tai erityyppisiä koulutusalaa tukevia työtehtäviä.