Palkkasuositukset

Kesätyö- ja harjoittelupalkkasuositukset kesälle 2020

Kesätyö- ja harjoittelupalkkasuositukset on laskettu käyttäen perustana vuoden 2019 Tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksen tuloksia sekä yleistä ansiokehitystä.

Palkat eivät sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Ohjepalkat ovat liiton suosituksia. Niitä ei voi pitää minimi- tai maksimipalkkoina. Palkkasuosituksia voi soveltaa insinööriopintoihin liittyviin tehtäviin. Työehtosopimusten piiriin kuuluvissa tehtävissä (esim. teollisuuden työntekijätehtävät mm. asennustehtävät) palkka määräytyy voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan.

Palkkatasoon vaikuttavat erityisesti työtehtävän vaativuus sekä työntekijän aikaisempi työkokemus. Opintoja tukeva, laadukas työkokemus näkyy palkkahaitarin yläpäässä. Opintoalalla on jonkin verran merkitystä, mutta erityisesti eri alojen sen hetkisellä kysyntätilanteella on vaikutusta palkkoihin. Pääkaupunkiseudun palkkataso on monissa tehtävissä usein muuta maata vähän korkeampi.

Alkupalkkasuositus vuonna 2020 valmistuville insinööreille

Liiton palkkasuosituksia sovelletaan insinöörikoulutusta vastaaviin tehtäviin, toistaiseksi voimassa olevissa ja kokopäiväisissä työsuhteissa. Suosituspalkat on määritelty ennen valmistumista hankitun oman alan työkokemuksen määrän ja alueen mukaan. 

Palkkatasoon vaikuttaa ennen kaikkea tehtävän vaativuus. Niillä, joilla ennen valmistumista hankittua työkokemusta on paljon, on usein paremmat valmiudet vaativampiin työtehtäviin kuin niillä, joilla työkokemusta on vain vähän. 

Suosituspalkkataso perustuu Insinööriliiton tekemiin palkkatutkimuksiin. Suosituspalkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan ja ne eivät sisällä ylityötä eikä tulospalkkaa.

Vähäisellä työkokemuksella tarkoitetaan insinööri, amk -tutkintoa ja siihen liittyvää pakollista harjoittelua. Myös alalla on vaikutusta palkkatasoon. Määräaikaisissa tehtävissä palkkaus jää usein alle suositusten.