Työttömyyskassa

Jos olet töissä opintojen aikana, voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi. Kassan jäsenyys kannattaa hoitaa kuntoon heti ensimmäisen palkallisen työsuhteen alkaessa. Jos valmistuttuasi jäät työttömäksi tai joudut lomautetuksi uudessa työpaikassasi, ovat oikeutettuja ansiopäivärahaan, täytettyäsi työssäoloehdon tarkastelujakson sisällä.

Työttömät työnhakijat voivat hakea Kelan peruspäivärahaa, joka on 33,66 euroa päivässä ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Työttömänä työnhakijana voit saada ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työmarkkinatuesta voit lukea täältä. Ne vastavalmistuneet, jotka ovat liittyneet työttömyyskassaan ja ovat opiskeluaikana olleet työssäoloehdon vaatiman määrän mukaisesti töissä, voivat saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Työttömyyskassan työttömäksi jäävän jäsenen päivärahaa ei lasketa viimeisen kuukausipalkan perusteella, vaan päivärahan perusteena käytetään niin sanottua vakiintunutta palkkaa työttömyyttä edeltäneeltä vähintään 26 kalenteriviikolta, jona jäsen on täyttänyt työssäoloehdon.

Ansiosidonnainen päiväraha on aina suurempi kuin peruspäiväraha. Suuntaa-antavan arvion voi laskea KOKO-kassan laskurilla.

Työttömyyskassaan kannattaa liittyä heti, kun on palkkatyössä. Kassajäsenyys astuu voimaan siitä päivästä, kun teet sähköisen liittyminen muutospyynnöllä jäsennäkymässä tai otat yhteyttä Insinööriliiton asiakaispalveluun liittyäksesi työttömyyskassan. Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti. Jos työsuhteessa täyttyy työssäoloehdon mukaiset vaatimukset, työnkuvalla tai työsuhteen pituudella ei ole merkitystä.

Kassaan liittyminen

Insinööriopiskelijaliiton jäsenenä voit liittyä IAET-kassaan kätevästi muutospyynnöllä jäsennäkymässä. Jäsentiedoista voit myös tarkistaa, oletko jo kassan jäsen.

Täältä pääset jäsennäkymään!

Kassaan voi liittyä myös lähettämällä sähköpostia Insinööriliiton asiakaspalveluun. Kerro sähköpostiviestissä nimesi, jäsennumerosi tai henkilötunnuksesi sekä työsuhteesi perustiedot (yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero, työsuhteen alkupäivämäärä ja määräaikaisessa tehtävässä myös loppupäivämäärä sekä tehtävänimike). Laita viestin otsikoksi ’kassaan liittyminen’ ja lähetä se osoitteeseen asiakaspalvelu(at)ilry.fi. Lisätietoja voit kysyä myös puhelimitse Insinööriliiton asiakaspalvelusta, joka palvelee arkipäivisin klo 9-16 numerossa 0201 801 801.

Kassamaksu

Toisin kuin liiton nuorjäsenmaksu, joka maksetaan opiskelujen aikana kerran, kassamaksu maksetaan vuosittain. Vuonna 2020 maksu on 66 euroa. Liittymisvuonna maksetaan kuitenkin ainoastaan todellisista jäsenyyskuukausista. Eli jos liityt kesäkuussa, maksat kuluvalta vuodelta kuuden kuukauden kassamaksun. Prosentuaalista osuutta palkasta ei peritä. Valmistuneilla insinöörijäsenillä kassamaksu peritään liiton jäsenmaksun yhteydessä.

Kassamaksu, kuten kaikki ay-jäsenmaksut, ovat Suomessa verovähennyskelpoisia. Insinööriliiton insinöörijäsenet saavat automaattisesti noin puolet jäsenmaksuistaan takaisin veronpalautuksena. Opiskelijoiden kohdalla palautusprosentti on hieman pienempi. Insinööriliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Työssäoloehto

Jotta voisit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, sinun pitää täyttää jäsenyysehto sekä työssäoloehto. Sinun tulee olla ollut

  • työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa
  • ja töissä jäsenyysaikana vähintään 26 kalenteriviikkoa (ma – su), jolloin työaika on ollut vähintään 18 tuntia/kalenteriviikko.

Jäsenyysehto

Sinun tulee olla työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa, jotta täytät ansiopäivärahan saamisen jäsenyysehdon.

Voit siirtää toisessa kassassa kerryttämäsi jäsenyys- ja työssäoloehtokaudet KOKO-kassaan, jos liityt kassaan 1 kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyytesi edellisessä työttömyyskassassa on päättynyt.

Työssäoloehto

Ansiopäivärahan saamiseksi sinun tulee täyttää 26 kalenteriviikon (n. 6 kuukautta) työssäoloehto. Työ voidaan ottaa huomioon työssäoloehdossa, jos

  • työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (poikkeuksena opettajat ja jaksotyö)
  • työtä tehdään työsuhteessa
  • työ on vakuutuksenalaista (palkasta maksetaan verot, työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut)
  • kokoaikatyön palkka on vähintään TES:n mukainen tai 1 236 € (v. 2020).

Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden (2 vuotta 4 kuukautta) tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujakson laskeminen alkaa siitä päivästä taaksepäin, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tarkastelujakso voi alkaa aikaisintaan samasta päivästä, kun olet liittynyt työttömyyskassan jäseneksi.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuotta sellaisilla jaksoilla, kun olet poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä. Työssäoloehdon tulee siis täyttyä enintään 9 vuoden ja 4 kuukauden sisällä, jos sinulla on 7 vuotta poissaoloa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä.

Kassan vaihto

Jos olet jo jonkin työttömyyskassan jäsen, voit siirtyä KOKO -kassan jäseneksi menettämättä jo kerryttämääsi jäsenyys- ja työssäoloehtoa. KOKO-kassa on Suomen edullisimpia kassoja eli todennäköisesti vaihdos laskee kassamaksuasi.

Kassaa voi vaihtaa vain palkkatyösuhteen aikana. Jotta jo kerrytetty jäsenyys- ja työssäoloehto säilyisi, uuteen kassaan on liityttävä kalenterikuukauden (1 kk) kuluessa edellisen kassan eropäivästä lukien. Vaihdettaessa työttömyyskassaa lähetetään ensin jäsenhakemus uuteen kassaan ja ilmoitetaan eroamisesta edelliseen kassaan vasta sitten, kun on saatu varmistus uudesta jäsenyydestä.

Kassanvaihtoasioissa kannattaa kääntyä liiton asiakaspalvelun puoleen.

Lisätietoa KOKO-kassasta saat kassan kotisivuilta.